Stowarzyszenie wpisane do Rejestru Stowarzyszeń
pod numerem KRS 0000500289
NIP 9662092508
REGON 20085828300000
Statut

Adres do korespondencji:
ul. Zbigniewa Herberta 61
15-779 Białystok
e-mail: info@ismsme.org